CHARTRING 15. NOVEMBER 1986

Klubbens første medlemsliste

Preben Larsen

Bent Jensen

Frede Jensen

Gunner Nielsen

Orla Rosenquist

Aage Christensen

Carl Petersen

Harald Kristiansen

Andreas Hansen

Johannes Hansen

Gunnar Nielsen

Gerhard Petersen

Erik Skovgaard Nielsen

Anders Meldgaard

Poul Rasmussen

Vagn Nielsen

Leif Petersen

Johannes Johansen

Carl Rasmussen

Laurits Gunlund

 

Moderklub "Holbæk" ved

Tyge Kring Jørgensen

Carl Rævdal

Carsten Hansen