Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer:

Præsident Agnethe Hansen 5926 4165
Vicepræsident Leif Petersen 2032 7817
Sekretær Eva Jensen 5927 6686
Skatmester Annelise Würtz 2094 6281
Pastpræsident Frank B. Schmidt 3022 7256