Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 4 klubmedlemmer:

Præsident Frank B. Schmidt 3022 7256
Vicepræsident Agnethe Hansen 5926 4165
Sekretær Eva Jensen 5927 6686
Skatmester Andreas Hansen 5926 4165